Raziskovalna oprema - 11. paket

Mobilni Lidar

Opis raziskovalne opreme

Tehnični podatki o raziskovalni opremi