Vodstvo in kontakti

Vodja centra in skrbnik raziskovalne infrastrukture: prof.dr. Samo Stanič
Univerza v Novi Gorici, Laboratorij za astrofiziko osnovnih delcev in Center za raziskave atmosfere
Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, Slovenija
Telefon/Tajništvo: 05 3315 368, Fax: 05 3315 385
Elektronska pošta: samo.stanic @ ung.si