Nastavitev - Offline

Programska oprema Offline

Kratek opis

Offline je programska oprema observatorija Pierre Auger, predvsem uporabna za analizo podatkov in rekonstrukcijo simuliranih plazov delcev.

Splošne informacije

V sklopu informacij o nastavitvah je predpostavljeno da namesto naslednjih spremenljivk vpišemo celotno pot do mape:

  • $TARDIR: Določa mapo, kjer je shranjen tar-ball
  • $SRCDIR: Določa mapo, kamor smo ekstrahirali tar-ball
  • $INSTDIR: Določa mapo, kjer bo instalacija programske opreme na GRID-u

Verzije na UNG GRID-u

Trenutne verzije, ki jih imamo na UNG GRID-u:

Instalacija in nastavitev programskega okolja

Najprej ekstrahiramo tar-ball, kjer imamo Offline in Auger Package Environment (APE):

tar -zxf $TARDIR/offline-1.00-v3r3p0.tar.gz
cd $SRCDIR
V tej mapi bi morale biti naslednje datoteke/mape: ape/ (git verzija APE v1.00), v3r3/ (svn verzija Offline v3r3p0), aperc.in (parametri za instalacijo) in offline_devel.sh (bash skripta za lažjo instalacijo). V skripti offline_devel.sh je potrebno pravilno nastaviti vrednost spremenljivke griddir v mapo kamor bomo offline instalirali (celotno pot do mape):
griddir=$INSTDIR
Z uporabo ./offline_devel.sh ali ./offline_devel.sh help prikličemo pomoč za uporabo skripte. Nujno: Skripto offline_devel.sh vedno kličemo znotraj mape $SRCDIR. Če sta v obeh mapah že oba programa, spustimo prvi del skripta in nadaljujemo z:
./offline_devel.sh install
Ta skript avtomatsko skopira aperc.in v mapo $HOME in nadaljuje z instalacijo. Po koncu instalacije skopiramo ~/.aperc in $SRCDIR/env_offline.sh v mapo, kamor smo instalirali programsko opremo:
cp ~/.aperc $INSTDIR/
cp $SRCDIR/env_offline.sh $INSTDIR/
Ob koncu še nastavimo programsko okolje za uporabo na GRID-u (Runtime Environment) z naslednjim skriptom (primer skripta OFFLINE-1.00-V3R3P0):
export APEINSTALLDIR=$INSTDIR
Ker env_offline.sh še vedno potrebuje program $SRCDIR/ape za nastavitev okoljskih spremenljivk, je potrebno mapo $SRCDIR obdržati. Kar se pa vseeno lahko izbriše, je pa mapa kjer je skript zgradil programe, to je $INSTDIR/build.