Nastavitev - CORSIKA

Programska oprema CORSIKA

Kratek opis

CORSIKA je Monte Carlo simulator za simuliranje plazov sekundarnih delcev, ki jih v atmosferi ustvarijo kozmični žarki.

Splošne informacije

V sklopu informacij o nastavitvah je predpostavljeno da namesto naslednjih spremenljivk vpišemo celotno pot do mape:

  • $TARDIR: Določa mapo, kjer je shranjen tar-ball
  • $SRCDIR_CORSIKA: Določa mapo, kamor smo ekstrahirali tar-ball
  • $INSTDIR_CORSIKA, $INSTDIR_FLUKA: Določata mapi, kjer bo instalacija programske opreme na GRID-u

Verzije na UNG GRID-u

Trenutne verzije, ki jih imamo na UNG GRID-u:

Prednastavitev programske opreme FLUKA

CORSIKA podpira simulacijo nizkoenergijskih delcev v plazu kot tudi visokoenergijskih delcev. V primeru, da uporabnik želi pri nizkoenergijskih delcih uporabiti programsko opremo FLUKA, je tudi to potrebno nastaviti. Za začetek ekstrahiramo tar-ball (fluka2011.2c-1):

tar -zxf $TARDIR/fluka2011.2c-1-linux-gfor64bitAA.tar.gz -C $INSTDIR_FLUKA/
Pripravimo okoljske spremenljivke in instaliramo programsko opremo:
export FLUPRO=$INSTDIR_FLUKA
export FLUFOR=gfortran
cd $INSTDIR_FLUKA
make

Instalacija in nastavitev programskega okolja

CORSIKA ima večje število začetnih parametrov, ki se jih nastavi že pred samo instalacijo, tako da je potrebno posamezne nastavitve prepustiti uporabniku. Najlažji način je, da se omogoči uporabniku kopiranje mape s programsko opremo, ki jo potem sam instalira v svoji delovni mapi na GRID-u (instalacija v drugi mapi pri CORSIKI žal ne deluje pravilno). Nastavitev za GRID je potem samo:

tar -zxf $TARDIR/corsika-74005.tar.gz
cp -r $SRCDIR_CORSIKA/* $INSTDIR_CORSIKA/
Programsko okolje za uporabo na GRID-u (Runtime Environment) se nastavi z naslednjim skriptom (primer skripta CORSIKA-7.4005):
export CORSIKADIR=$INSTDIR_CORSIKA
if [ -z "$FLUPRO" ]; then
  FLUPRO=$INSTDIR_FLUKA
  FLUFOR=gfortran
  export FLUPRO FLUFOR
fi
V primeru, da se instalira drugo verzijo CORSIKA, se namesto CORSIKA-7.4005 uporabi pravilno verzijo.